Біз әлеуметтік желілерде:
contact phonecontact phone contact phonecontact phone

Мем қызмет

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ
1-тарауЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР1-бап. Негізгі ұғымдар 
2-бап. Мемлекеттiк қызмет туралы заңдар 
3-бап. Мемлекеттiк қызметтiң принциптерi 
4-бап. Осы Заңның қолданылуы 
5-бап. Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi уәкiлеттi орган мен оның аумақтық бөлiмшелерi 
6-бап. Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі)2-тарауМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ
 
7-бап. Мемлекеттiк қызметшiлер лауазымдарын сыныптау
8-бап. Мемлекеттiк қызметшiлердiң құқықтары 
9-бап. Мемлекеттiк қызметшiлердiң негiзгi мiндеттерi 
10-бап. Мемлекеттiк қызметте болуға байланысты шектеулер3-тарауМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ КІРУ

11-бап
. Мемлекеттiк саяси қызметке кiру 
12-бап. Мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметке кiру
13-бап. Мемлекеттiк қызметке кiру кезiнде қойылатын талаптар 
14-бап. Мемлекеттiк әкiмшілiк лауазымға орналасуға арналған конкурс4-тарауМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ӨТКЕРУ және ҚЫЗМЕТТІК МАНСАП15-бап. Мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымға кiру кезiндегi сынақ
15-1-бап. «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына ауысу тәртібімен орналасу
16-бап. Мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшiлердiң қызметін бағалау және оларды аттестаттау
17-бап. Жұмыс уақыты 
18-бап. Iссапарлар кезiндегi кепiлдiктер мен өтемақылар 
18-1-бап. Ротация
18-2-бап. Мүдделер қақтығысы
19-бап. Мемлекеттiк қызметті өткерудiң өзге де мәселелерi
20-бап. Мемлекеттiк қызметтің кадр резервi

4-1-тарауМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТ ЭТИКАСЫ
 
20-1-бап. Мемлекеттік қызметшілерге қызмет этикасын сақтау жөнінде қойылатын талаптар
20-2-бап. Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттері
20-3-бап. Көпшілік алдында сөйлеу
 
5-тарауМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ
 
21-бап. Мемлекеттiк қызметшiлердiң еңбегiне ақы төлеу 
22-бап. Мемлекеттiк қызметшiлердiң демалысы 
23-бап. Мемлекеттiк қызметшiлердi көтермелеу 
24-бап. Мемлекеттiк қызметшiлердi әлеуметтiк қорғау шаралары 
25-бап. Мемлекеттiк қызметшiлердi зейнетақымен және әлеуметтiк қамсыздандыру
 
6-тарауМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ ТОҚТАТУЫ
 
26-бап. Мемлекеттiк саяси қызметшiлердiң отставкаға шығуы және қызметтен босатылуы 
27-бап. Мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшiлердiң мемлекеттiк қызметтi тоқтатуының негiздерi
 
7-тарауМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ ЗАҢДАРДЫ БҰЗУ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ
 
28-бап. Мемлекеттiк қызметшiлердiң жауаптылығы 
28-1-бап. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды және сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық бұзушылықтарды жасағаны үшiн тәртiптiк жаза қолдану мерзiмдерi
28-2-бап. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасын бұзғаны үшін тәртіптік жазалар қолдану мерзімдері
29-бап. Мемлекеттiк қызметшiлер құқықтарының оларды тәртiптiк жауапқа тарту кезiндегi кепiлдiгi
 

8-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      30-бап. Осы Заңның күшіне енгізілу тәртібі

      Осы Заң 2000 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының 
      Президенті

Кіру немесеТіркелу